Værd at vide

Synsrapport

Et periodisk syn afsluttes med, at synshallen udleverer en synsrapport med synsresultatet. Der findes fire typer af resultater: godkendt, betinget godkendt, kan godkendes efter omsyn eller ikke godkendt.


Godkendt

Dit køretøj bliver godkendt, når der ikke er fundet fejl af betydning for sikkerheden eller miljøet. En godkendelse betyder ikke nødvendigvis, at køretøjet er fejlfrit eller er i god stand ud fra en økonomisk betragtning, men at det er lovligt at anvende.
Når køretøjet er godkendt ved periodisk syn, sørger synshallen for at godkendelsen bliver registreret i Køretøjsregistret, og du skal ikke foretage dig yderligere.


Betinget godkendt

Dit køretøj bliver betinget godkendt, når der er fundet fejl og mangler, som skal repareres. Du kan selv udbedre de konstaterede fejl og mangler uden at skulle til yderligere kontrol. Vær opmærksom på, at køretøjet først er lovligt efter udbedringen.
Når køretøjet er betinget godkendt ved periodisk syn, sørger synshallen for at godkendelsen bliver registreret i Køretøjsregistret. Når fejl og mangler er udbedret, skal du altså ikke foretage dig yderligere.


Kan godkendes efter omsyn

Kan godkendes efter omsyn anvendes f.eks.:


  • Når der er fundet fejl, som skønnes at indebære en sikkerhedsmæssig risiko.
  • Når kontrol af udbedring af fejlene kræver særligt måleudstyr.
  • Når der på grund af fejlenes antal/karakter skønnes at være et særligt behov for fornyet kontrol.
  • Når fejl, der er anført på synsrapporten fra sidste syn, ikke er repareret.

Hvis dit køretøj har fået synsresultatet kan godkendes efter omsyn, skal dit køretøj til omsyn inden for 33 kalenderdage. Datoen, hvor dit køretøj blev synet, tæller som 1 dag. Fristen kan ikke forlænges, og det gælder også, hvis du skal til omsyn flere gange. Overskrides omsynsfristen, kan der ikke foretages et omsyn.


Tilladt kørsel

Et køretøj der har fået afgørelsen betinget godkendt eller kan godkendes efter omsyn, må, indtil fejlene på synsrapporten er udbedret, kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation og må således ikke benyttes til almindelig kørsel.


Køretøjet er ikke godkendt

Dit køretøj kan ikke godkendes, hvis der konstateres mange væsentlige fejl og mangler på det. I synsrapporten vil de mest markante fejl og mangler bliver noteret.


Hvis et køretøj har fået synsresultatet køretøjet er ikke godkendt, sender Køretøjsregistret automatisk besked til politiet, som herefter vil inddrage køretøjets nummerplader.


Hvis du vil klage over et synsresultat?

Er du utilfreds med (om)synshallens afgørelse, kan du klage til Færdselsstyrelsen.

Du skal dog være opmærksom på, at hvis du allerede har fået udført reparationer på køretøjet, kan det besværliggøre styrelsens behandling af klagen.


Klagefristen er 4 uger fra den dato, hvor afgørelsen er meddelt. Færdselsstyrelsen skal have modtaget klagen inden fristens udløb. Du finder klageblanketten 'Klager over syn og omsyn' på Færdselsstyrelsens hjemmeside. Når blanketten er udfyldt, skal den sendes pr. mail til adressen info@fstyr.dk eller pr. brev til adressen Sorsigvej 35, 6760 Ribe.


Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet og synsrapporten, skal du rette henvendelse til:


  • Den medarbejder, der har udført synet.
  • Lederen af synsstedet.
  • (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.